Your browser does not support JavaScript!

کلوپ اتو

اگر در ارتباط با خودرو فعال بوده و در این زمینه کالا یا خدماتی را عرضه میکنید، وب سایت اتو بخشی را به نام " کلوپ اتو " طراحی نموده است تا بتوانید فعالیتهای اقتصادی خود را در معرض دید دیگران قرار دهید. ما بدینوسیله از سازمانها، شرکت هاي کوچک و متوسط ، بازرگانان، نمایشگاه داران، نمایندگی های فروش خودروهای ایرانی و خارجی دعوت میکنیم تا عضوی از این سامانه باشند. ما در تلاشیم تا این بخش را به عنوان پلی مطمئن بین عرضه کنندگان و متقاضیان کالا و خدمات فعالتر و پربارتر نماییم. لطفا با پر کردن فرم مقابل و ثبت موقعیت تجاری خود بر روی نقشه، اولین قدم را در این مسیر برداشته و ادامه کار را به ما بسپارید.

فرم ثبت نام

.اطلاعات شما با موفقیت دریافت شد با شما در تماس خواهیم بود
Code is not valid please check again.